Aanvullende maatregelen bezoekers

 1. Kom alleen op vooraf gereserveerde tijdsblokken;
 2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 3. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
 4. Volg de aangegeven looproutes binnen het bad en de kleedruimtes;
 5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; alleen voor noodgevallen is er een toilet;
 6. Trek thuis je badkleding aan. In de aangegeven kleedruimtes hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken;
 7. Neem je ‘overkleding’, inclusief schoeisel, mee naar een aangewezen plek. Er blijft geen kleding in de kleedruimte achter;
 8. Meld je bij binnenkomst ALTIJD bij het badpersoneel;
 9. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 10. Desinfecteer bij binnenkomst en voordat je het bad ingaat je handen met desinfectans;
 11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes en dergelijke tot het noodzakelijke minimum;
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen (douches in het zwembad zijn gesloten);
 14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangegeven route naar de aangewezen uitgang;
 15. Houd je aan de aanwijzingen van de (corona) toezichthouders.