Zwembad Zweeloo is deelnemer aan het Doe Mee Pas project

De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid kunnen worden van één sport- of culturele vereniging. De enige voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat de gebruiker afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum. Aan het gratis lidmaatschap is een maximum bedrag gekoppeld, maar van de meeste verenigingen wordt het lidmaatschapsgeld volledig vergoed. Voor zwembad Zweeloo kunt u aanspraak maken op vergoeding van het abonnement.

De actuele lijst met verenigingen en de folder die met de pas is verspreid, kunt u hieronder raadplegen:Lijst met verenigingen die zich hebben aangemeld voor de Doe-Mee-Pas
Folder Doe-Mee-Pas

Klik hier voor meer informatie