Missie en Visie Zwembad Zweeloo

VOORWOORD

Als Zwembad Zweeloo hebben we de afgelopen bestuursperiode gewerkt aan onze ambities vanuit onze ‘PLUS’-punten die we in 2014 opgesteld hebben:


Professioneel, Levensvatbaar, Uniek en Sfeervol
 
In 2017 hebben we daar als ‘extra plus’ de volgende punten aan toegevoegd:
 
Duurzaamheid & Samenwerking

 
Vanaf februari 2017 is er verder gebouwd aan het Zwembad Zweeloo. We kijken tevreden terug op wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Met plezier noemen we er hier een aantal:

 
-      Project Samen
       Nieuwbouw schuur voor gezamenlijk opslag lokale verenigingen en stichtingen 
-      Project Duurzame Energie
       Plaatsing zonnepanelen en zonnecollectoren voor reductie energieverbruik.
-      Project Gezond
       Stimuleren gezond eten in de kiosk 
-      Opzetten en organiseren van een jaarlijkse Cross Triatlon. 


In 2020, het einde van deze periode, werden we keihard geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Dit vroeg van ons als bestuur maar ook van onze medewerkers en vrijwilligers een enorme inzet en flexibiliteit. Met elkaar is het gelukt, ondanks alle maatregelen en beperkingen, om met elkaar zwemlessen, trimzwemmen en verkoeling voor onze bezoekers te blijven faciliteren! 

 Als bestuur zijn we enorm trots én dankbaar voor deze prestatie en samenwerking!

 Ondanks dat we goede stappen hebben gezet in onze financiële gezondheid heeft de coronacrisis flinke impact gehad op ons huishoudboekje. Het is dus zaak om met ondernemerschap én samenwerking aan de slag te gaan om in 2024 de financiële gezondheid weer voor elkaar krijgen.

Met gepaste trots presenteren wij u daarom de Missie en Visie Zwembad Zweeloo 2021-2024, waarmee wij met nieuwe energie en elan verder bouwen aan ons Zwembad Zweeloo. Onze uitgangspunten staan nog als een huis waarvan het fundament staat, we bouwen door.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij dankzij de onvoorwaardelijke inzet van onze vrijwilligers en de steun van onze gemeenschap (waaronder onze donateurs) onze doelen zullen realiseren. Maar we willen het nu ook nog beter doen in afstemming met onze omgeving.

Wij zijn trots op ons zwembad en wij zijn trots op onze vrijwilligers! 

Zweeloo, maart 2020

Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo
MISSIE
Met onderstaande missie geven wij aan wat wij als bestuur, bad personeel en vrijwilligers willen uitdragen en wat onze identiteit en waarden zijn:


-      Zwembad Zweeloo wil een gezellige, gemoedelijke, sfeervolle en overzichtelijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen.

-      Door onze gasten sportief te laten ontspannen dragen wij bij aan het welzijn van jong en oud.

-      Wij stimuleren de interactie met andere partijen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau binnen onze gemeenschap.

VISIE


Met onderstaande visie geven wij een algemene voorstelling van de toekomst van Zwembad Zweeloo. Waar willen wij als bestuur, bad personeel en vrijwilligers eind 2024 staan.
Zwembad Zweeloo onderscheidt zich als regionaal zwembad op basis van de volgende PLUS+ punten:

·         P    ->          professioneel
·         L    ->          levensvatbaar
·         U    ->          uniek
·         S    ->          sfeervol
·         +    ->          duurzaamheid
·         +    ->         samenwerking

Professioneel
Het bestuur is zich bewust van het maatschappelijk belang voor de regio in het algemeen en voor de lokale gemeenschap in het bijzonder.
Er worden bewuste goed onderbouwde keuzes gemaakt.
Het bestuur en personeel streeft kwaliteit na. Wij willen het beste.
Onze accommodatie is veilig en schoon.
Voor het zwembad(terrein) geldende huisregels worden strikt nageleefd.
Via Sociale Media en via de Pers brengen wij ons Zwembad op een positieve wijze onder de aandacht.
Levensvatbaar

Het zwembad is financieel onafhankelijk
Een blijvende kritische kijk op kosten
Er wordt continu gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen.
We kennen de behoefte van onze bezoekers én onze omgeving
Uniek 

Centrale ligging in het hart van de gemeenschap
Het zwembad is veilig en goed bereikbaar
Het zwembad is overzichtelijk en hierdoor ideaal voor ouders met kleine kinderen
Naast het ABC diploma ook volop mogelijkheden tot specifieke zwemlessen door samenwerking met professionele zwemschool.
Het zwembad wordt breed gedragen binnen de gemeenschap

Sfeervol
Het zwembad is dé ontmoetingsplek voor zomeractiviteiten in de omgeving
Het zwembad straalt warmte en gezelligheid uit
Er is vermaak voor jong en oud
Laagdrempelig voor alle doelgroepen/bezoekers
Er is aandacht voor elkaar

(+)Duurzaam
Zwembad Zweeloo streeft naar ‘nul op de meter’ ten aanzien van energiegebruik

(+) Samen
Alleen met vrijwilligers zijn wij in staat om maximaal te presteren als Stichting.
Wij gaan mee met de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons daar op aan daar waar mogelijk.
Wij bundelen onze krachten met andere verenigingen en stichtingen door de synergie van positieve samenwerking.
We stellen de beleving van onze bezoekers centraal bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.
SPEERPUNTEN 2021-2024
Met het formuleren van de onderstaande speerpunten geven wij voor de komende 4 jaar ‘handen en voeten’ aan onze weg naar het realiseren van onze Missie en Visie. Daarbij is het uitgangspunt dat wij op elk van deze speerpunten zichtbaar resultaat behalen.

Zoals ook al in het voorwoord aangegeven kunnen wij deze speerpunten niet realiseren zonder de onvoorwaardelijke en tomeloze inzet van al onze vrijwilligers.

1. Groen en Energieneutraal
Wij willen als Zwembad Zweeloo investeren in energiezuinige en duurzame techniek rondom het gebruik van ons zwembad en voorzieningen. We hebben een blijvend streven naar ‘0 op de meter’.

Na alle acties van de afgelopen jaren gaan we een energie-/duurzaamheidsscan maken om te bepalen welke vervolgstappen we kunnen zetten in de verduurzaming van ons zwembadcomplex.


2. Financieel Gezond
De afgelopen jaren is gewerkt om de kosten behoorlijk te verlagen. Dit hebben wij aardig onder de knie. Heel bewust en goed overwogen kijken wij welke initiatieven worden uitgevoerd en welke uitgaven worden gedaan. “Need to have” is daar bij het uitgangspunt.

Inkomsten vanuit onze donateurs, abonnementhouders en evenementen op het zwembadterrein zijn inkomsten die wij niet kunnen missen. Het is dan ook van groot belang om het aantal donateurs te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Dit doen we door het actief benaderen van recreatieondernemers in de omgeving zoals campings, B&B’s en groepsaccommodaties. Daarnaast initiëren we door het jaar heen diverse acties om inkomsten te genereren, denk hierbij aan bijvoorbeeld onze jaarlijkse violen- en donateursactie en de boekenmarkt. Verder organiseren we evenementen om onze naamsbekendheid en zichtbaarheid te verhogen, zoals de Zwembad Zweeloo Cross-Triathlon.

Covid-19 
Door de maatregelen en beperkingen rondom de pandemie zijn we genoodzaakt om op financieel gebied actief en creatief de samenwerking te verstevigen met de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe.

Tariefstelling
Wij zoeken continue naar de juiste balans ten aanzien van de entreeprijzen en de tarieven voor de abonnementen.

 

3. Verbeteren van de uitstraling en zichtbaarheid van Zwembad Zweeloo
We willen als zwembad dé ontmoetingsplek blijven voor zomeractiviteiten in Zweeloo en haar omgeving. Om dit blijvend te realiseren wordt actief gewerkt aan een uitdagend en uitgebreid aanbod van activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast willen we ook de faciliteiten op het zwembadterrein verbeteren. Voor de komende bestuursperiode staan onder andere de volgende renovatieplannen op de agenda:

·         renovatie van de glijbaan inclusief een nieuwe trap

·         plaatsen van nieuwe bankjes rondom het terras

·         vervangen van het oude tegelwerk rondom het zwembad

·         renovatie van het peuterbad resp. watergames voor peuters

·         moderniseren kiosk


4. Verbeteren communicatie
We blijven alle activiteiten die worden ontplooid ten behoeve van het voortbestaan van Zwembad Zweeloo en het realiseren van onze visie voor het voetlicht brengen. We gaan dit realiseren door sterke promotie en presentatie. In een communicatieplan wordt dit nader uitgewerkt.

5. Samen staan we sterk
We kunnen het niet alleen. We zoeken naar de synergie van samenwerking. Onze eigen kracht in combinatie met de kracht en talenten van onze samenwerkingspartners. Dit speerpunt is een echte + boven op de bestaande PLUS.

Door positieve samenwerking met andere verenigingen en stichtingen zien wij kansen om in gezamenlijkheid meer draagvlak én inkomsten te genereren. We richten ons op samenwerking met lokale overheid, ondernemers in onze nabije omgeving, collega zwembaden, scholen en verenigingen in Zweeloo en omliggende dorpen.

6. Contact met onze omgeving
Het Zwembad Zweeloo is er als voorziening voor haar omgeving. Daarom willen we onze omgeving bevragen om te komen met suggesties tot verbeteringen en de betrokkenheid te verhogen. Wie is onze bezoeker? En wat leeft er onder hen bij een bezoek aan ons zwembad? En hoe verhogen we ook de betrokkenheid (engagement) vanuit de gemeenschap bij deze cruciale voorziening. Om dit inzicht te krijgen gaan we  enq digitaal enquêteren.

  


TOT SLOT

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de plannen die wij als bestuur, bad personeel en vrijwilligers hebben om onze Missie en Visie te realiseren en dat u, net als ons, enthousiast bent geworden over onze geplande aanpak.

Wellicht wilt u zelf graag een bijdrage leveren aan bovengenoemde plannen, heeft u nog adviezen en tips of misschien wilt u ‘gewoon’ donateur worden. In dat geval kunt u contact opnemen met het bestuur van stichting Zwembad Zweeloo door een mail te sturen naar info@zwembadzweeloo.nl

Wilt u de ontwikkelingen van het zwembad op de voet volgen? Dat kan via onze website www.zwembadzweeloo.nl of via Facebook, Instagram en Twitter