Missie en Visie Zwembad Zweeloo


VOORWOORD

In februari 2014 hebben wij in onze Missie en Visie 2014-2016 de ambitie uitgesproken dat wij ons als regionaal zwembad willen onderscheiden op basis van de PLUS punten:

Professioneel, Levensvatbaar, Uniek en Sfeervol

Nu exact drie jaar later kijken wij vol trots terug op de geweldige resultaten die wij hebben gehaald. Zowel in organisatorische en bestuurlijke zin als in het realiseren van concrete tastbare zaken zoals het toepassen van afdekkleden en andere energiebesparende maatregelen waardoor wij jaarlijks 12.500 m3 gas besparen, de spectaculaire metamorfose van zowel het peuterbad als het terras en last but not least de realisatie van de Sweeler Pannakooi.

Het zwembad in Zweeloo leeft! Wij zijn springlevend!

Kunnen wij dan vanaf nu rustig op onze badhanddoek gaan liggen? Absoluut niet! Stilstaan is achteruitgang en de scherpte is nodig om financieel gezond te blijven. Bovendien bruist het van de ambitie bij het bestuur, het badpersoneel en onze  vrijwilligers.

Met trots presenteren wij u daarom de Missie en Visie Zwembad Zweeloo 2017-2020, waarmee wij een nieuwe dimensie toevoegen aan Zwembad Zweeloo PLUS!

Wij zijn ervan overtuigd dat wij dankzij de onvoorwaardelijke inzet van onze vrijwilligers en de steun van onze gemeenschap (waaronder onze donateurs) onze doelen zullen realiseren.

Wij zijn trots op ons zwembad en wij zijn trots op onze vrijwilligers! 

Zweeloo, februari 2017

Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo
MISSIE

Met onderstaande missie geven wij aan wat wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers willen uitdragen en wat onze identiteit en waarden zijn:

Zwembad Zweeloo wil een gezellige, gemoedelijke, sfeervolle en overzichtelijke ontmoetingsplek zijn voor iedereen.
Door onze gasten sportief te laten ontspannen dragen wij bij aan het welzijn van jong en oud.
Wij stimuleren de interactie met andere partijen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau binnen onze gemeenschap.VISIE

Met onderstaande visie geven wij een algemene voorstelling van de toekomst van Zwembad Zweeloo. Waar willen wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers eind 2020 staan.

Zwembad Zweeloo onderscheidt zich als regionaal zwembad op basis van de volgende PLUS+ punten:
P    ->  professioneel
L    ->  levensvatbaar
U    ->  uniek
S    ->  sfeervol
++ ->  groen, energieneutraal en alleen samen staan we sterk.


Professioneel

 • Het bestuur is zich bewust van het maatschappelijk belang voor de regio in het algemeen en voor de lokale gemeenschap in het bijzonder.
 • Er worden bewuste goed onderbouwde keuzes gemaakt.
 • Het bestuur en personeel streeft kwaliteit na. Wij willen het beste.
 • Onze accommodatie is veilig en schoon.
 • Voor het zwembad(terrein) geldende huisregels worden strikt nageleefd.
 • Via Sociale Media en via de Pers brengen wij ons Zwembad op een positieve wijze onder de aandacht.

Levensvatbaar

 • Het zwembad is financieel onafhankelijk.
 • Een blijvend kritische kijk op kosten. 
 • Er wordt continu gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen.
 • Belangstellenden hebben snel inzage in onze mogelijkheden via Internet.

Uniek
 
 • Centrale ligging in het hart van de gemeenschap.
 • Het zwembad is veilig en goed bereikbaar.
 • Het zwembad is overzichtelijk en hierdoor ideaal voor ouders met kleine kinderen.
 • Naast het ABC diploma ook volop mogelijkheden tot specifieke zwemlessen door samenwerking met professionele zwemschool.
 • Het zwembad wordt breed gedragen binnen de gemeenschap.

Sfeervol
 • Het zwembad is dé ontmoetingsplek voor zomeractiviteiten in de regio.
 • Het zwembad straalt warmte en gezelligheid uit.
 • Er is vermaak voor jong en oud.
 • Laagdrempelig voor alle doelgroepen/bezoekers
 • Hoge mate van sociale controle

Groen, energieneutraal en alleen samen staan we sterk
 • Zwembad Zweeloo streeft er naar om binnen 4 jaar energieneutraal te zijn.
 • Alleen met vrijwilligers zijn wij in staat om maximaal te presteren als Stichting.
 • Wij gaan mee met de maatschappelijke ontwikkelingen en passen ons daar op aan daar waar mogelijk.
 • Wij bundelen onze krachten met andere verenigingen en stichtingen door de synergie van positieve samenwerking.

SPEERPUNTEN 2017-2020

Met het formuleren van de onderstaande speerpunten geven wij voor de komende 4 jaar ‘handen en voeten’ aan onze weg naar het realiseren van onze Missie en Visie. Daarbij is het uitgangspunt dat wij op elk van deze speerpunten zichtbaar resultaat behalen.

Zoals ook al in het voorwoord aangegeven kunnen wij deze speerpunten niet realiseren zonder de onvoorwaardelijke en tomeloze inzet van al onze vrijwilligers.

1. Groen en Energieneutraal
Wij willen als Zwembad Zweeloo investeren in energiezuinige en duurzame methoden voor wat betreft energie. Wij willen de uitdaging aan gaan om binnen 4 jaar geheel energieneutraal te zijn.
 
2. Financieel Gezond
De afgelopen jaren is gewerkt om de kosten behoorlijk te verlagen. Dit hebben wij aardig onder de knie. Heel bewust en goed overwogen kijken wij welke initiatieven worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Inkomsten vanuit onze donateurs, abonnementhouders en de lentefair LEEF! zijn inkomsten die wij niet kunnen missen. Het is dan ook van groot belang om het aantal donateurs minimaal te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Hiervoor worden de nodige ideeën uitgewerkt.

Wij moeten kritisch blijven kijken naar ons beleid m.b.t. de entreeprijzen en de tarieven voor de abonnementen.

3. Verbeteren van de uitstraling van het zwembad
We willen als zwembad dé ontmoetingsplek blijven voor zomeractiviteiten in Zweeloo en omstreken. Om dit blijvend te realiseren wordt actief gewerkt aan een uitdagend en uitgebreid aanbod van activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast willen we ook de faciliteiten in en rondom het zwembad verbeteren. Hiervoor wordt een activiteitenplan opgesteld.

4. Verbeteren communicatie
We blijven alle activiteiten die worden ontplooid ten behoeve van het voortbestaan van ons zwembad en het realiseren van onze visie voor het voetlicht brengen. We willen dit realiseren door een sterke promotie en presentatie. In een communicatieplan wordt dit nader uitgewerkt.

5. Samen staan we sterk
Wij gaan uit van onze eigen kracht als organisatie maar zullen waar mogelijk zeker zoeken naar de synergie van samenwerking Dit speerpunt is een echte + boven op de bestaande PLUS.

Door een brede samenwerking te stimuleren bereiken wij een breder noodzakelijk draagvlak voor het voortbestaan van ons Zwembad. De samenwerkingsvormen worden de komende perioden nader uitgewerkt. Door positieve samenwerking met andere verenigingen en stichtingen zien wij ook meer kansen om in gezamenlijkheid meer inkomsten te genereren.


We moeten in 2020 niet meer zonder elkaar kunnen! TOT SLOT

Wij hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de plannen die wij als bestuur, badpersoneel en vrijwilligers hebben om onze Missie en Visie te realiseren en dat u, net als ons, enthousiast bent geworden over onze geplande aanpak.

Wellicht wilt u zelf graag een bijdrage leveren aan bovengenoemde plannen, heeft u nog adviezen en tips of misschien wilt u ‘gewoon’ donateur worden. In dat geval kunt u contact opnemen met het bestuur van stichting Zwembad Zweeloo door een mail te sturen naar info@zwembadzweeloo.nl

Wilt u de ontwikkelingen van het zwembad op de voet volgen? Dat kan via onze website www.zwembadzweeloo.nl of via Facebook en Twitter.