Deuren Zwembad Zweeloo hopelijk rond 1 juni weer open

10-05-2020

Het Kabinet heeft besloten dat ook buiten zwembaden per 11 mei weer open mogen. Onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan het Protocol Verantwoord Zwemmen, opgesteld door de zwembadbranche en de Vereniging Sport en Gemeenten. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen in deze Corona-tijd weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van het (buiten)zwemmen, rekening houdend met de belangen van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwembadvrijwilligers.

Het bestuur van Zwembad Zweeloo is gelijk, in nauw overleg met Bosbad Noord-Sleen, Bosbad Zwinderen en de gemeente, aan de slag gegaan om te kijken hoe we dit protocol als buitenbaden in de praktijk kunnen brengen. Als zwembad Zweeloo doen wij dit natuurlijk samen met onze compagnon de Aelderzwemschool.

Het uitwerken van een haalbaar plan zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Hoe gaan we dit praktisch houden? Wat vinden onze trouwe badgasten er van? Welke financiële consequenties heeft dit alles?

Eén ding is duidelijk: we kunnen alleen open met de nodige beperkingen en voorwaarden. Het zal dit jaar daarom anders zijn dan voorgaande jaren! Iedereen, zowel de zwemmers, het badpersoneel als stichting Zwembad Zweeloo, zullen concessies moeten doen om het uiteindelijk voor iedereen werkbaar te houden.

Ook deze week zal nog veel worden overlegd en afgestemd met alle partijen. Als gezamenlijke buitenbaden van gemeente Coevorden streven we er met elkaar naar om rond 1 juni de deuren van onze buitenbaden weer te kunnen openen. Dat zal een hele klus worden, maar als bestuur & vrijwilligers van zwembad Zweeloo gaan wij ervoor! Wij hopen en vertrouwen daarbij op jullie steun!

Nieuwsarchief